Säännöt

1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Berner Oy (jäljempänä "Järjestäjä").

1.1 Henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä: Berner Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja voidaan käyttää sekä palkintojen jakamiseen, että LV:n markkinointiin.

Henkilötietojen luovutus tapahtuu käyttäjän omasta tahdosta, täyttämällä web-lomakkeen. Palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa (US).

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne järjestäjän ja markkinointikumppanin edustajat, joille se on työtehtäviensä puolesta perusteltua.

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä osallistumislomakkeen kilpailuajan puitteissa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse. Osallistuminen edellyttää osallistumislomakkeen täyttämistä (nimi ja sähköposti). Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Osallistujien kommentteja voidaan käyttää LV:n markkinoinnissa.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 09.01 – 21.01.2017. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Osallistujien kesken arvotaan vuoden pesuaineet! Pääpalkinto sisältää:

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajalle lähetetään sähköpostitse tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, joka aiheutuu osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot

Berner Oy vastaa arpajaisverosta.

9. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.


Palaa kilpailusivulle